Chợ Đầu Mối Nông Sản Đức Trọng

Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng hay Chợ Đầu Mối Nông Sản Đức Trọng có tổng vốn đầu tư là 377 tỷ...